Tel: 603 949 736
Email: dr.pliska@seznam.cz

Ceny za ocenění a posudky

Ceny za vyhotovení znaleckých posudků se řídí platnými ustanoveními zákonů ČR

Vzhledem k tomu, že každý případ má svá specifika, je velmi obtížné předem jednoznačně a přesně určit výši odměny za jednotlivé úkony. Výše odměny bude stanovena na základě náročnosti, počtu a typu oceňovaného, objemu činností a požadované dokumentace.

Při zadávání posudků nebo ocenění lze zároveň konzultovat předběžnou maximální cenu.

Kontaktovat

 

Image 1